"TEAM"

“Kronik Pelvik Ağrı”da ağrı tedavisi her ne kadar belirli bir bölgede olsa bile, farklı disiplinlerin farklı bakış açısı ve ortak hareketiyle anlamlı, üst düzeyde değerlendirilebilirken, tanısının eksiksiz konulması ve tedavisinin de en iyi şekilde hastaya sunulması çok önemlidir.
Bu amaçla pelvik alandaki organları içine alan bölgedeki ağrılarda sadece Ürolojik açıdan değil, ağrı patolojisine profesyonel yaklaşım sağlayan Ağrı Bölümü’nün perspektifinden farklı değerlendirmelerle tanılarımızın doğruluğu sağlanırken, cerrahi öncesinde tedavi olanakları da değerlendirilmektedir. Ağrıya neden olan sinirlerdeki hasarların giderilmesi yanında, bu hasarlara bağlı gelişebilecek fonksiyonel bozukluklardan idrar tutma ve yapma ile erkekteki cinsel fonksiyon sorunlarını Üroloji tarafından değerlendirirken, kadın cinsel fonksiyonundaki sorunlar da konudaki uzman Jinekoloji disiplini tarafından değerlendirilmekte ve tedavi alternatifleri en üst düzeyde sunulmaktadır.

 
 
Prof. Dr. Prof. Tibet Erdoğru,  

Üroloji

UroKlinik
Center of Excellence
İstanbul

Laparoskopik & Robotik Cerrahi dr@tibeterdogru.com
 
 
     
Prof. Dr. Prof. Gül Koknel Talu,  

Anestezioloji

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Ağrı Bilim Dalı
İstanbul

Ağri Tedavisi gktalu@yahoo.com
     
 
     
Dilek Uslu,  

Jinekoloji

Liv Hospital
Kadın Cinsel Sağlığı Merkezi
İstanbul

Kadın Cinsel Fonksiyon Bozukluğu dilekerdogru@hotmail.com
     
 
     
Prof. Dr. Ufuk Talu  

Orthopedi

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim Dalı İstanbul

Sakro-iliak Eklem Hastalığı
Pelvik İnstabilite
Vertebra Cerrahisi

ufuktalu@yahoo.com
 
     
Prof. Dr. Başak Yücel  

Psikiatri

 

basakyucel@gmail.com