Hem kadınlarda, hem de erkeklerde, pelvik bölge (leğen kemiği içindeki bölüm) ve genital ağrısı olan hastalar sosyal ve yaşam kalitesi yönünden büyük sıkıntı çekmektedir. Bu sayfada, “TEAM” olarak belirtilen organizasyon, pelvik ve genital ağrıya neden olan Ürolojik ve Jinekolojik hastalıklar yanında, pudendal sinir sıkışması hakkında detaylı bilgi, tanı ve teşhis özellikleri ayrıca bu ağrının medikal ve laparoskopik / robotik cerrahi tedavi olanakları hakkında bilgi vermektedir.
 
Pelvik Ağrı’nın farklı disiplinlerin farklı bakış açısıyla bilimsel temeli olan yaklaşımlarla en üst düzeyde teşhis ve tedavisinin yapılması gereklidir… Spesifik olarak, Pudendal Sinir Sorunları ve Pudendal Nöralji olarak bilinen ağrılar, Pudendal Sinir Sıkışması ve bununla ilgili hastalıklar bu sayfada “TEAM” tarafından tüm detaylarıyla sunulmaktadır.
Eğer “TEAM” organizasyonuna geldi iseniz, büyük ihtimalle yaşamı tümüyle ızdırap haline getiren bu ağrının neden olduğu sıkıntıları ya kendinizden ya da yakınlarınızdan yaşamaktasınız. Burada “TEAM organizasyonunun amacı şikayetlerinizin nedeninin teşhisinde aktif ve bilimsel gerçeklere dayanan bir planlama sonrası,uygun tedaviyi sunarak size, temelindeki sorunu giderilmiş, ağrısız bir yaşam sunabilmektir.
 

TEAM organizasyonunun odaklandığı noktalar:
Pudendal Sinir Sıkışmasına bağlı olan pelvik ve genital ağrısı olan hastalara tanıya yönelik bilimsel ve aktif bir yaklaşım planlamak. Güncel ve bilimsel temele dayalı ağrı tedavisi ve altta yatan etkenin giderilmesine yönelik laparoskopik / robotik tedavilerin uygulanması

Kadında ve erkekte, Pudendal Sinir dışında, kronik pelvik ağrı ve cinsel fonksiyon bozukluğuna neden olan mesane sarkması, prostat iltihabı, interstisyel sistit gibi prostat (erkekte), uterus (kadında), mesane (idrar kesesi) patolojilerin tanısı ve tedavisi

Başta üroloji ve jinekoloji olmak üzere, tıp alanında pelvik ağrıya yaklaşım konusunda “Pudendal Nöralji”deki belirtiler, teşhis ve laparoskopik/robotik tedaviler konusunda yenilikleri ve güncel bilimsel yaklaşımları meslektaşlarımızla paylaşmak.

Pelvik bölgede yer alan prostat, mesane, genital organlardaki (erkekte testisler ve penis, kadında overler, uterus ve vajina) kronik iltihapları, kanserleri, geçirilen ameliyatlara bağlı hasarları ve bu organlara dağılan sinirlerin çalışmasındaki patolojiler sonucu idrar ve cinsel fonksiyonlardaki fonksiyon bozukluklar.  devamı...